Friday, October 18, 2013

upoznajte umjetnicu OKO / meet the artist: OKO 

OKO - najpoznatija umjetnica urbane zagrebačke kulture, akademskog likovnog obrazovanja i elaboriranog rukopisa, po kojem je jednako poznata kao i po motivima kojima oslikava grad.  OKO živi i radi u okvirima urbane kulture. Od 2005. godine izvodi nedozvoljene instalacije na ulicama, koristeći se grafičkim tehnikama kao što su linorez i jetkanje, i crteže tušem, akrilom, olovkom, flomasterima, naljepnicama, itd.  OKO je šest godina radila u skateboard trgovini i sudjelovala u mnogim događajima vezanima uz ekstremne sportove u Hrvatskoj i izvan nje. Oslikala je prvi zagrebački skateboard park u zatvorenom. Warehouse – skateing kompanije koja je objavila prvu hrvatsku seriju umjetničkih oslikanih skateboardova. Umjetnica je primarno zainteresirana za izvan-institucijsko i izvan-organizacijsko djelovanje te kao svoj prostor izlaganja uglavnom bira javna mjesta, najčešće ulicu. 

Zajedno sa kolektivom Puma 34, OKO je osnovala hrvatski ulični pokret Zine. Utemeljen oko jedne urbane galerije, radionica i tiskanih publikacija, uz sudjelovanje, od poznatih hrvatskih umjetnika do potpunih anonimaca, iz Hrvatske i inozemstva. Oni su također vodili blog koji je pratio navedene događaje i objavljivao razgovore i diskusije s raznolikim umjetnicima koji su sudjelovati u projektu – http://streetzinezagreb.blogspot.com/  Bila je nominirana za ARTAQ (Europsku nagradu za urbanu umjetnost), 2011. Umjetnica će u galeriju donijeti samo jednu svoju sliku, i pozvati vlasnike onih svojih slika koje je prodala ili poklonila, da izložbu sastave i postave sami, radovima koje posjeduju.  /

OKO is the most well known street artist of Zagreb urban culture, educated at Academy of Fine Arts, with an elaborated visual language which makes here immediately recognisable as the motives she uses in painting the city streets. OKO lives and works within the urban street culture. From 2005 she was performing illegal installations on the streets, using graphic techniques, such as linocut and etching, and drawings including ink, acrylic, pencil, markers, stickers etc. OKO worked for 6 years in a skateboarding shop and thus participated in many urban extreme sports events in Croatia and beyond. She painted Zagreb's first indoor skate park Warehouse – the skating company that issued the first Croatian artist series of skate boards.

The artist OKO is primarily interested in the non-institutional and non-organizational activities, therefor she mostly choses the street as a venue for their public exposure.  With the Puma 34 collective, OKO founded the Croatian street movement Zine. This was based around an urban art gallery, workshops and printed publications with contributions ranging from renowned Croatian artists to the completely anonymous, from Croatia and beyond. They also ran a blog covering these events and published interviews and discussions with various guest artists – http://streetzinezagreb.blogspot.com/ .  She has been nominated for ARTAQ (European urban arts award) in 2011.

(Originalni autor teksta: Karla Pudar, članak je prilagođen potrebama ovog bloga.)
 

 

Više o umjetnici na ovim linkovima / More about the artist here: