Wednesday, November 20, 2013

Spajanje mode i umjetnosti: Gustav Klimt / Fashion meets Art: Gustav Klimt

 
Gustav Klimt jedna je od centralnih ličnosti bečkog „Fin de Siècle“, epohe koja označava početak moderne, slikar uzdižućeg građanstva, čiju žensku stranu portretira kroz sve svoje stvaralačke faze. Portret Adele Bloch-Bauer posljednjih se nekoliko godina smatra jednom od najskupljih slika na svijetu. / Gustav Klimt is one of the central figures of the Viennese "Fin de Siècle " or epoch that marks the beginning of modern painting, the rising bourgeoisie, whose feminine side portrays through all of his creative phase. Portrait of Adele Bloch - Bauer has lately been consider as one of the most expensive paintings in the world.

Predvodnik bečke slikarske secesije Gustav Klimt postao je omiljeni portretist među ženama, a otvoreni eroticizam njegovih djela sukobljavao se sa licemjernom viktorijanskom represijom. Tako je, pod plaštom poštovanja, Klimt mudro slikao ono što ga je najviše zanimalo: ženski izluđujući eroticizam. Žene je prvo slikao nage pa ih je tek onda prekrivao odjećom, što je otkriveno tek nakon njegove smrti.
Slike su mu nabijene erotikom i naglašenom osjećajnošću, ponekad prekomjerno dekorirane, ali figure su uvijek dostojantvene, svečane, umjerene. Na neobičan način njegova djela spajajau suvremenost i tradiciju, moderne utjecaje društva u kojem živi i umjetnost kojoj se divi. Orijentalnu egzotiku, raskošno bilje i životinjski bestijarij koristi kao inspiraciju za svoje dekoracije, a kompozicija, pa čak i dominacija zlatne boje, rezultat su utjecaja ravennskih mozaika kojima se divio. Glavni od osnivača secesije, svojevrstan kroničar svoga vremena i umjetnik koji je za sobom ostavio neka od najljepših djela ikad nastalih.
/
Leader of the Viennese Art Nouveau painter Gustav Klimt became a favorite portraitist among women while his open eroticism conflicted with the hypocritical Victorian repression . Thus, under the guise of respect, Klimt wisely painted what he knew best: maddening female eroticism. While painting women he would first paint them naked and lated he would cloth them, that was discovered only after his death.
His paintings have been charged with eroticism and distinctive sensibility, sometimes excessively decorated, but the figures remained noble, festive, moderate. In a strange way his work conects modernity and tradition, complements modern society influences that surrounded him and art that he admired. Oriental exotic, luxurious plants and animal bestiary used as inspiration for his decorations, and composition, and even the dominance of gold, the result of the impact that ravenna mosaic had on him. One of the founders of Art Nouveau, sort of a chronicler of his time, he is the artist who has left behind some of the finest works ever produced.
 
Gustav Klimt "Portret Adele Bloch-Bauer I", 1907., Ulje, srebro i zlato na platnu, 138 cm × 138 cm, Neue Galerie New York
/ Gustav Klimt "Portrait of Adele Bloch-Bauer I", 1907., Oil, silver, and gold on canvas, 138 cm × 138 cm, Neue Galerie New York

L'Wren Scott je američki model i modna dizajnerica koja je svoju inspiraciju u kreiranju odjeće pronašla u radovima najpoznatijeg slikara bečke secesije Gustavu Klimtu. Scott je pokazala da dobro poznaje što privlači pažnju u današnjem prenatrpanom okruženju: zlatna djevojka u odlično skrojenoj odjeći. Na njoj je bazirala svoje krojeve, uzorke i ukrase uzimajući kao temelj Gustava Klimta i njegovu muzu Adele Bloch-Bauer. Slobodno je interpretirala bogate printove na način koji joj je dao povjerenje da pokuša ići još dalje. Dizajnerica  je također istaknula da je Klimt imao avangardne ideje o ženskom tijelu "Bio je skandalozan", rekla je. "Žene iz njegova doba nosile su puno manje odjeće, ali Klimt je stvorio silutetu koja rigorizno poštuje standarde." Više ovdje.
/
L'Wren Scott is an American model and fashion designer who found her inspiration while creating clothes in the works of the most famous artists of the Vienna Secession Gustav Klimt. Ms. Scott displayed a knowing sense of what gets attention in a clamoring world: a well-tailored golden girl. This was easily her boldest group of tailoring, prints and embroidery, all based on Gustav Klimt and his muse Adele Bloch-Bauer. She freely interpreted the rich patterns in a way that should give her confidence to try others. The designer also noted that Klimt had avant-garde ideas about the female form. “He was scandalous,” she said. “Women of his time were wearing much looser clothing, but Klimt created strict silhouettes.”. More here.
 Luksuzni brend nakita, FREYWILLE, koji čini tim strastvenih umjetnika, dizajnera, zlatara i stručnjaka finog emajliranja za  jednu od kolekcija, koja je od svog nastanka posvećena umjetnosti  - Gustav Klimt bio je važan izvor inspiracije. Omaž kolekcija o Gustavu Klimtu je svojevrstan doprinos kompanije FREYWILLE njegovoj umjetnosti i značaju koji Beč, kao prijestolnica Art Nuvoa ima. Komadi iz ove kolekcije, iako inspirirani najpoznatijim djelima Klimta, zapravo su nezavisna umjetnička djela umjetnika iz kompanije FREYWILLE. Sličnost koja spaja djelo Gustava Klimta i rad kompanije FREYWILLE je marljivo i pažljivo promatranje svakog detalja.
/
Luxury jewelry brand, FREYWILLE, that consists of passionate artists, designers, goldsmiths and experts of fine enameling for one of the collection, that was dedicated to the art, Gustav Klimt was an important source of inspiration. Homage collection to Gustav Klimt is a kind of contribution of the company FREYWILLE, to his art and to the importance of Vienna, as the capital of Art Nouveau. Pieces from this collection, though inspired by Klimt's most famous work, in fact are independent works of art by artists from companies FREYWILLE. Similarity which combines the companies work and the work of Gustav Klimt is in diligently and carefully attending to every detail.
 


 
 

No comments:

Post a Comment