Friday, November 7, 2014

Alexander Wang x H & M in Zagreb, Croatia


Foxy i ja ni ove godine, kao niti do jedne do sada, nismo dobile one super pozivnice za H & M Presale. Mislim da ne moramo posebno isticati koliko bismo željele biti na tom presale-u. Sjetite se samo naše prošlogodišnje peticije da ih ukinu! J Istinu na stranu ovaj blog kojeg vodimo već godinu dana nastao je upravo zbog toga, iz naše velike frustracije jer nismo nikada u mogućnosti kupiti (SVE) ono što želimo kada su u pitanju kolaboracije H & M s poznatim dizajnerima. U Zagrebu, gdje mi živimo, komadi s wish-liste se rasprodaju na presaleu ili razgrabe u onih 5 minuta službenog otvorenja kod kojih uvijek uredno čekamo u redu ali nemoguće je pobijediti gomilu. I ovaj puta nije bilo ništa drugačije. Foxy sam jedva uspjela nabaviti čarape. J Sebi sam ipak kupila malo više stvari ali ne sve koje sam željela.( Lista stvari koje sam kupila je na samom dnu fotogalerije). Moj jučerašnji shopping je bilo jedno traumatično iskustvo, nakon dužeg čekanja u redu kada su nas konačno pustili unutra u 9 sati, kao da nisu predvidjeli koliko će ljudi nahrupiti pa smo s loše isplaniranim prostorom gdje se nalazila ženska kolekcija svi ostali zaglavljeni na mjestu. Uz pomoć simpatičnog prodavača uspjela sam nabaviti neke od stvari po koje sam došla. H & M ima zbilja divno i susretljivo osoblje i ta činjenica vas nekako utješi a pregaženi nožni prsti vas manje bole. J Kako je prošao ostatak kupnje pogledajte na fotografijama u nastavku. Ostatak ćemo kao i svake godine kupovati putem e-baya..
/
Foxy and I didn't again, like all those years before,  received those awesome invitations for H & M Pre-sale. I do not think we need to emphasize how much we wanted (again) to be present at this Pre-sale. Just remember our last year's petition for H & M to stop having Pre-sale's!  Truth to be told, this blog that we've been running for a  year now,  started out of our frustrations of not be able to buy what we wanted from H & M's collaboration with famous designers. In Zagreb, where we live, garments from our wish-list are sold out either on those Pre-sale's or in  those five minutes of the official opening, in which we've participated patiently by waiting in line, but it is impossible to beat the crowd. And this time was no different. For Foxy I barely managed to get her a pair of socks. I on the other hand managed to buy few more things for myself, but not everything that I wanted.( List of things I bought are at the very bottom.)  My shopping yesterday was a traumatic experience, after a long wait in line  we were finally let in at 9 am,  and as if they did not anticipate how many people will swarm,  poorly-planned space that contained women's collection served as a trap. We were all sucked and glued to each other. With the help of kind salesmen I was able to obtain some of the things that I came for. H & M has a really wonderful and helpful staff and that fact alone is very comforting that your trampled toes will hurt you less. How was the rest of my shopping check out on the photos below. The rest of the collection, Foxy and I, will be most likely buying through eBay. Again.

No comments:

Post a Comment